Εργασιακή Ψυχολογία

Ειδική προσέγγιση που στοχεύει στην ενίσχυση των εργαζομένων με ατομικές και ομαδικές συνεδρίες, που αφορούν στην αποτελεσματική διαπροσωπική  επικοινωνία στην εργασία, την αναγνώριση και αποστιγματοποίηση ενδεχόμενης ψυχικής πάθησης και του αντίκτυπου στον εργασιακό χώρο.

Ακόμη, την ενδυνάμωση και παρακίνησή των εργαζομένων στο αντικείμενο της εργασίας τους με το οποίο ίσως έχουν αποξενωθεί λόγω των οικονομικών συνθηκών.

Με τη διαχείρηση των διατομικών και ομαδικών συγκρούσεων, το εργασιακό άγχος, την εργασιακή εξουθένωση (burn-out), την υγιή ενσωμάτωση του εργαζόμενου στην εργασία του, την ανάπτυξη δεξιοτήτων συναισθηματικής νοημοσύνης.

Η συνεδρίες αφορούν στον προσδιορισμό του εργασιακού ρόλου, τις προσδοκίες και προσωπικούς στόχους, την ανάλυση του ψυχολογικού συμβολαίου της εργασίας.

Δίνεται έμφαση σε τεχνικές χαλάρωσης του εργασιακού στρες, εκμάθηση διεκδικητικής συμπεριφοράς και κατανόηση όλων των αρνητικών συναισθημάτων που δυσχαιρένουν την επιβίωση στο εργασιακό περιβάλλον.